top of page

Julien Smith

Architect Co-Founder

SSA Architects

Julien Smith

French Architect, born in 1975, living in Vietnam since 2005, Julien Smith is the co-founder of SSA – Architects.
Created in 2010, the company is engaged in Architecture, Interior Design and Furniture Design.
Defined as a “Boutique Design Firm” the project scale varies with a style “Contemporary Tropical-Modern” mixed with a touch of tradition and local identity. The design is welcoming and user experience oriented, where Hospitality and Residential are the main design focus.
SSA Architects is present in Vietnam and Thailand with office located respectively in Ho Chi Minh City and Koh Samui Island.
Julien is also self-taught photographer / film-maker with couples of short movies accomplished as a director.

Julien Smith là kiến trúc sư người Pháp, sinh năm 1975, sống tại Việt Nam từ năm 2005, ông là người đồng sáng lập SSA – Architects.
Được thành lập vào năm 2010, công ty hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc.
Được xác định là “Công ty thiết kế cửa hàng”, quy mô dự án thay đổi theo phong cách “Nhiệt đới-Hiện đại đương đại” pha trộn với nét truyền thống và bản sắc địa phương. Thiết kế mang tính chào đón và hướng đến trải nghiệm người dùng, trong đó Khách sạn và Khu dân cư là trọng tâm thiết kế chính.
SSA Architects có mặt tại Việt Nam và Thái Lan với văn phòng đặt lần lượt tại TP.HCM và đảo Koh Samui.
Julien cũng là một nhiếp ảnh gia / nhà làm phim tự học với một vài bộ phim ngắn đã hoàn thành với vai trò đạo diễn.

bottom of page