Business Membership Registration Form

Đăng ký hội viên Doanh nghiệp

Member regulation & Benefits

arrow&v
arrow&v
Logo Upload
arrow&v

If you would like to register for the group please download the file following the link below, filling and submit at the next button.

Nếu DN muốn đăng ký hội viên cho nhóm, vui lòng tải file bên dưới & nộp theo link cạnh bên.

Upload your group | Nộp danh sách nhóm

We would like to submit the membership application form and transfer the Member fee of VND5,000,000 to VDAS | Sau khi tham khảo điều lệ, các qui chế & quyền lợi hội viên chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 5.000.000đ cho hội phí VDAS.