CONTACT US

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK 2020 - 2021

INTERIOR DESIGN SUMMIT | INTERIOR EXHIBITION | VIETNAM DESIGN AWARD

Organized by

VDAS DESIGN ASSOCIATION, HCMC - VIETNAM

VMARK VIETNAM DESIGN HUB

273 Dien Bien Phu st, D. 3, HCMC - Vietnam

T. 028.36368449 -  M. +84909.999906

E.  info@vietnamdesign.org.vn

W.  vietnamdesignweek.org  |  vietnamdesign.org.vn

Thanks for your contact, we will feedback you soon |

Cám ơn đã liên hệ, chúng tôi sẽ phản hồi Bạn trong vòng 24h