top of page
Bài học bơi

Arch.

TẠ VĨNH PHÚC

Founder & Director

ROOM+ Design & Build

Vinh Phuc Ta obtained a Bachelor of Architecture from the Ho Chi Minh City University of Architecture, a Bachelor of Architecture with 1st Class Honor from the University of New South Wales, Australia, and a Diploma of Project Management. He has also completed the prestigious Glenn Murcutt Master Class and been an active member of the Australian Institute of Architects.

Vinh has more than 20 years of professional experience in architectural design, interior design, urban design and project management. He worked for some of the biggest architectural firms in both Vietnam and Australia before establishing ROOMPLUS GLOBAL JSC with ROOM+ Design & Build brand name. His decent expertise and experience in design, project management and the commitment for excellence have ensured for the success of ROOM+ Design & Build’s projects.

2002: Bachelor of Architecture, Ho Chi Minh City University of Architecture, Vietnam.
2006: Completed Glenn Murcutt Master Class 2006.
2007: Bachelor of Architecture (1st Class Honour), The Univeristy of New South Wales, Australia.
2007: Graduate Architect at The Buchan Group, Australia.
2008: Architect at Woodhead Architects, Australia.
2010: Concept Design & Master Planning Manager at Alinco Ltd, Vietnam.
2012: Established P+P Design & Construction then renamed to ROOMPLUS GLOBAL, Vietnam with two creative business brands ROOM+ Design & Build and ROOM+ Life.

ROOM+ Design & Build is an award winning multi-disciplined business brand of ROOMPLUS GLOBAL JSC with intensive expertise and comprehensive experience in some specific fields:
Architectural & urban design
Interior & landscape design
Construction services
Project management

The practice has worked on many projects types including residential, commercial, hospitality, mixed-use buildings and urban developments in Vietnam and Australia. Its team has achieved many prestigious international design awards, including the FutureArc Prize; MUSE Design Awards; Architecture Masterprize; Dezeen Awards; and World Architecture Community Awards.

From a tiny townhouse to a large-scale mixed-use project, ROOM+ Design & Build always sensitively responds to the project briefs as well as the contexts in order to propose creative design concepts and construction solutions which enrich spatial experience, optimize functionality and enhance cost effectiveness.

Vinh Phuc Ta tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, anh tốt nghiệp Cử nhân kiến trúc hạng Xuất sắc tại Đại học New South Wales, Úc, và có bằng Cử nhân Quản lý Dự án. Anh cũng hoàn thành khóa học danh giá Glenn Murcutt Master Class và là thành viên tích cực của Viện Kiến trúc Úc.

Vinh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế đô thị và quản lý dự án. Trước khi thành lập Công ty Cổ Phần ROOMPLUS GLOBAL với thương hiệu ROOM+ Design & Build, anh đã làm việc cho một số công ty kiến trúc lớn nhất ở Việt Nam và Úc. Chuyên môn và kinh nghiệm của anh trong thiết kế, quản lý dự án và cam kết cho sự xuất sắc đã được chứng minh bằng sự thành công các dự án của ROOM+ Design & Build.

2002: Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc tại Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh
2006: Hoàn thành khóa học tại Glenn Murcutt Master Class.
2007: Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc (vị trí danh giá số 1) tại Đại học New South Wales, Úc
2007: Kiến trúc sư tại Buchan Group, Úc.
2008: Kiến trúc sư tại Woodhead Architects, Úc.
2010: Quản lý thiết kế và quản lý các dự án tại Alinco Ltd, Vietnam.
2012: Thành lập P+P Design & Construction sau đó đổi tên thành ROOMPLUS GLOBAL, Vietnam với hai thương hiệu kinh doanh sáng tạo là ROOM+ Design & Build and ROOM+ Life.

ROOM+ Design & Build là một thương hiệu thuộc Công ty Cổ Phần ROOMPLUS GLOBAL với chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm toàn diện trong một số lĩnh vực sau:
Thiết kế kiến trúc và đô thị hóa
Thiết kế nội thất và cảnh quan
Các dịch vụ xây dựng
Quản lý dự án

Anh đã tham gia vào nhiều dự án bao gồm nhà ở, thương mại, khách sạn, các tòa nhà phức hợp và phát triển đô thị ở Việt Nam và Úc. Đội ngũ đã đạt được nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế uy tín, bao gồm FutureArc Prize; MUSE Design Awards; Architecture Masterprize; Dezeen Awards; and World Architecture Community Awards.

Từ một tòa nhà nhỏ đến một dự án với quy mô lớn, ROOM+ Design & Build luôn hướng tới sự đổi mới, sáng tạo các khái niệm thiết kế và các giải pháp xây dựng làm phong phú thêm trải nghiệm không gian, tối ưu hóa chức năng và nâng cao hiệu quả chi phí.

bottom of page