top of page

VIETSING Kindergarten and Elementary School

Client:

Designed by:

MAS Architecture

Category:
Best Public Space Design

Dự án có diện tích gần 1ha, nằm trong khu đô thị mới mở rộng của thành phố Vinh, Việt Nam. Ngôi trường mới của tổ chức VietSing Academy, được thiết kế bởi MAS Architecture, đã được thống nhất triển khai. Mục tiêu dự án là phát triển mô hình trường liên cấp mầm non và tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng diện tích sàn của trường gần 22.500 m2, đáp ứng mở cùng lúc 50 lớp học, phục vụ 1.500 học sinh. Khu đất nằm lùi sâu vào bên trong giao lộ các trục đường lớn, mang lại lợi thế về giảm ô nhiễm tiếng ồn.

Category:
bottom of page