top of page

THE TRIEU INSTITUTE

Client:

Designed by:

Sawadeesign

Category:
Best F&B Design

Sawadeesign là một studio thiết kế kiến trúc - nội thất - cảnh quan thành lập năm 2017 do anh Đoàn Sĩ Nguyên làm kiến trúc sư chính. Chúng tôi luôn tìm kiếm sự đổi mới trong tư duy thiết kế Các dự án của chúng tôi được đánh giá cao nhờ các chức năng tốt được lập trình, sự tích hợp của nội thất và ngoại thất vào không gian linh hoạt với sự chú ý đặc biệt đến cảnh quan và điều kiện khí hậu của từng dự án, nhưng vẫn mang lại dấu ấn của mỗi dự án cũng như lan tỏa các giá trị cốt lõi của khách hàng.

Category:
bottom of page