top of page

PROSPORTS NGHI XUAN FACTORY OFFICE

Client:

Designed by:

G-I Contracting

Category:
Best Unique Color Design

Chúng tôi mong muốn thiết kế văn phòng làm việc của nhà máy vừa thể hiện yếu tố hiện đại với đầy đủ công năng phục vụ nhu cầu làm việc xứng tầm để đón tiếp những khách hàng quốc tế từ các nước/thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Châu u, Canada, Nhật bản, Hàn Quốc… đồng thời chúng tôi cũng muốn công trình truyền tải Yếu tố văn hóa, câu truyện về con người về mảnh đất nơi chúng tôi đặt nhà máy đến với khách hàng của chúng tôi. Bên cạnh đó công trình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình Xanh như là một minh chứng về trách nhiệm xã hội của DN chúng tôi đối với cộng đồng và môi trường.

Category:
bottom of page