top of page

Ms. MAKI HAGISAKA

Marketing Manager

OKAMURA

(English version below)

Ms. Maki HAGISAKA tốt nghiệp khoa kiến trúc tại Japan Women’s University. Trong những năm đầu của sự nghiệp, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá về thiết kế nội thất và được tiếp xúc với nhiều ngành thiết kế lớn trên thế giới. Điều này đã giúp Ms. Maki HAGISAKA có cái nhìn toàn diện về các nội thất ảnh hướng đến hành vi của con người trong cuộc sống hằng ngày và cả môi trường làm việc. Đặc biệt là cách nội thất ảnh hưởng đến năng suất, sự phát triển của cá nhân trong các công ty như thế nào?

Hãy cùng đón chờ sự xuất hiện của Ms. Maki HAGISAKA trong sự kiện VMARK DESIGN VOICES #4 | THE FUTURE OF WORKPLACE IN 2033

She studied architecture at Japan Women's University, where she learned about the principles of design and construction. Early in her career, she worked in architectural firms where she gained valuable experience in interior design. She then moved on to work at a contract furniture company, where she was exposed to the world of furniture design and manufacturing. She developed an interest in how furniture can influence human behavior in both home and work environments, leading her to work at office furniture companies. At these companies, she was able to delve deeper into the topic and gain a better understanding of how furniture can impact productivity, comfort, and overall well-being in the workplace.

bottom of page