top of page

Arch. BUI HOANG BAO

Co-Founder

MIA DESIGN STUDIO

(English version below)

Đã cùng MIA đoạt được các giải thưởng lớn về kiến trúc trong nước cũng như trên thế giới.
Cùng với việc hành nghề kiến trúc anh còn tham gia hoạt động sư phạm ở các trường đại học: ĐH Văn Lang, ĐH Bách Khoa TpHcm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật và ĐH Thủ Dầu Một.
Anh theo đuổi Kiến trúc Đương đại Nhiệt Đới với tinh thần "Wabi Sabi" và đam mê Ký họa :
"Cảm xúc trên đôi tay khi mỗi nét vẽ như nét căng giây Diều lộng gió giữa chiều hè".
Uớc mơ của anh là muốn đóng góp một phần nhỏ sức lực của mình trong việc khẳng định vị thế kiến trúc Việt Nam trên bản đồ Kiến trúc thế giới.

Having won prestigious architectural awards both domestically and internationally, MIA has established a remarkable presence. In addition to practicing architecture, he also engages in educational activities at several universities, including Van Lang University, Ho Chi Minh City University of Technology, Technical Pedagogical University, and Thu Dau Mot University.

He passionately pursues Contemporary Tropical Architecture with the spirit of 'Wabi Sabi' and a love for Fine Arts. He describes the emotions on his hands when each stroke is like a taut kite dancing in the summer breeze.

His aspiration is to contribute his modest efforts in affirming the position of Vietnamese architecture on the global architectural map.

bottom of page