top of page

Nhài Phạm (Moderator)

AKI Design

Business Relationship Manager

Nhài Phạm  (Moderator)

Nhài has been with the Hospitality industry and currently in charge of AKI Design’s Business Relationship and providing office solutions, advising many Multinational Companies on their workplace strategy, with multinational culture, and international and local office planning.

Nhai is a representative of AKI Design with the position of Gold Member of CCIFV, Active Member of GBA, Marketing Partner of Nordcham, Member of Eurocham, GBA Business Challenge Steering Committee 2022.

Chị Nhài đã từng làm việc trong ngành Dịch vụ khách sạn và Nhài hiện đang phụ trách mảng Đối Ngoại của AKI Design - đơn vị thiết kế thi công, tư vấn hàng đầu cho nhiều Công ty Đa quốc gia về chiến lược không gian làm việc tại Việt Nam.

Nhài hiện là đại diện của AKI Design với vị trí Hội viên Vàng của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Pháp. Thành viên tích cực của Hiệp Hội Doanh nghiệp Đức, Đối tác Marketing của Hiệp Hội Doanh nghiệp Bắc Âu, Thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu, Ban chỉ đạo Thách thức kinh doanh GBA năm 2022.

bottom of page