top of page
Thiết kế nội thất

Mr. TRAN THANH LONG

Head of Business Development

UNIOS VIETNAM

Mr. Trần Thanh Long is the Head of Business Development at Unios Vietnam. He holds a degree in Business Administration from Curtin University in Australia. With 16 years of experience in the lighting industry, Mr. Long is dedicated to expanding his knowledge and introducing innovative lighting perspectives. He emphasizes understanding customer and market needs, driving the continuous improvement of lighting solutions at Unios.

As the leader of Unios Vietnam's business development team, Mr. Long is committed to delivering the highest quality and most suitable lighting solutions for every project. Achieving optimal lighting outcomes is a primary objective for him and his team. He actively promotes ongoing education through training sessions and workshops at Unios Vietnam.

Outside of his professional life, Mr. Long is passionate about marathons and frequently participates in local races. This hobby also allows him to connect with like-minded partners who share his enthusiasm for running.

Anh Trần Thanh Long hiện đang giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh của Unios Vietnam. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh Doanh tại trường Đại học Curtin tại Úc. Với 16 năm kinh nghiệm trong ngành chiếu sáng, anh Long luôn hướng đến việc mở rộng kiến thức và mang đến cách nhìn nhận mới về chiếu sáng cho mọi người. Đồng thời, anh cũng tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng và thị trường, qua đó, đóng góp vào quá trình cải tiến giải pháp chiếu sáng tại Unios.

Cùng với đội ng Unios Vietnam, anh Long luôn nhấn mạnh vào việc đảm bảo chất lượng chiếu sáng tốt và phù hợp nhất với từng dự án. Giải pháp chiếu sáng tối ưu là mục tiêu mà anh Long và đội ngũ phát triển kinh doanh luôn hướng tới. Chính vì thế, việc trau dồi kiến thức qua các buổi đào tạo và workshop luôn được anh Long thúc đẩy và cải thiện tại Unios Vietnam.

Ngoài giờ làm việc, anh Long có đam mê với marathon và thường xuyên tham gia các giải chạy trong nước. Đây cũng là cách để anh có thể kết nối với các đối tác có cùng đam mê.

bottom of page