top of page
Thiết kế nội thất

Mr. NGUYEN TRI DUNG

Senior Vice President Planning & Design Technical Services Real Estate Division

KEPPEL LTD.

Mr Nguyen Tri Dung is a seasoned real estate professional with over 20 years of expertise inDesign Consultancy and Real Estate Services.

With a BSc and Master’s Degree in Architecture, Mr Nguyen Tri Dung has held leadership roles such as Head of Design at Keppel Ltd. Vietnam for almost 10 years. He currently leads Design and Project Management for various Projects in Keppel's Real Estate Division in Vietnam.

Mr Nguyen Tri Dung's notable achievements include successful completion of Mixed-Use Development such as Saigon Centre, Estella Heights and Estella Place, Palm Heights and Palm Residence. The Developments achieved various Design Awards as well as high satisfaction from homeowners and end users. His passion for sustainability and creativity is contributing to driving positive change in the industry.

Ông Nguyễn Trí Dũng là chuyên gia bất động sản với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Dịch vụ bất động sản.

Với bằng Cử nhân và Thạc sĩ Kiến trúc, ông Nguyễn Trí Dũng đã đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo như Giám đốc phòng Thiết kế tại Keppel Ltd. Việt Nam trong gần 10 năm. Hiện tại, ông đang dẫn dắt phòng Thiết kế và Quản lý dự án cho các dự án khác nhau tại Bộ phận Bất động sản của Keppel tại Việt Nam.

Những thành tựu đáng chú ý của ông Nguyễn Trí Dũng bao gồm Saigon Centre – dự án phức hợp hàng đầu của Keppel tại Việt Nam, Estella Heights, Estella Place, Palm Heights và Palm Residence – các dự án nhà ở nổi bật của Keppel. Các dự án này đã đạt được nhiều giải thưởng thiết kế cũng như nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng và nhà đầu tư. Niềm đam mê phát triển bền vững và sáng tạo của ông đã và đang thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong ngành.

bottom of page