top of page
Thiết kế nội thất

Mr. ANDY HAN SUK JUN

CEO

FILMORE DEVELOPMENT

Andy HAN Suk Jung brings over 20 years of extensive experience in the real estate sector, coupled with a proven track record of leadership in executive and board roles within prominent developers in Vietnam.

With a foundation rooted in both the United States, where he pursued his studies, and South Korea, where his family has long been entrenched in the real estate development and construction industry, Andy possesses a nuanced understanding of both local and international markets.

Driven by a contemporary approach to operations, fortified by a robust industry background, and informed by a keen awareness of local dynamics, culture, and consumer preferences, Andy is committed to fostering a reputable developer that prioritizes trustworthiness, user-friendliness, eco-consciousness, and sustainability, thereby delivering high-performance assets to Filmore Real Estate Development's clientele.

Andy holds a BS degree in Marketing from Lehigh University in Pennsylvania, USA, underlining his academic prowess and commitment to excellence.

Andy HAN Suk Jung có hơn 20 năm kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực bất động sản, cùng với thành tích lãnh đạo xuất sắc trong các vai trò điều hành và quản trị tại các nhà phát triển nổi bật ở Việt Nam.

Với nền tảng được xây dựng từ cả Hoa Kỳ, nơi ông theo học, và Hàn Quốc, nơi gia đình ông đã có bề dày lịch sử trong ngành phát triển và xây dựng bất động sản, Andy sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về cả thị trường địa phương và quốc tế.

Bằng cách tiếp cận hiện đại trong hoạt động, được củng cố bởi nền tảng vững chắc trong ngành và sự am hiểu sâu sắc về động thái địa phương, văn hóa và sở thích của người tiêu dùng, Andy cam kết xây dựng một nhà phát triển uy tín, chú trọng vào sự đáng tin cậy, thân thiện với người dùng, ý thức về môi trường và bền vững, qua đó mang lại những tài sản hiệu quả cao cho khách hàng của Filmore Real Estate Development.

Andy có bằng Cử nhân Khoa học về Marketing từ Đại học Lehigh ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, minh chứng cho sự uyên bác và cam kết xuất sắc của ông.

bottom of page