top of page
Thiết kế nội thất

Arch. MARCO BUINHAS

Senior Principal, Planning + Urban Design & Design Director

ENCITY

Marco Buinhas is the Design Director at enCity, leading the Landscape, Architecture, and Urban Design practice. He has a Master in Architectural Theory from Universidade Lusiada de Lisboa (Portugal), where he also taught design studios from 1997 to 2010. Marco has wide-ranging experience cutting across Europe, North Africa, the Middle East, and Western Africa. Marco is also an artist and a writer, with many of his works exhibited around the world.

Marco Buinhas hiện đang là Giám đốc Thiết kế tại enCity, phụ trách lĩnh vực Thiết kế cảnh quan, Kiến trúc và Quy hoạch đô thị. Ông có bằng Thạc sĩ về Lý thuyết Kiến trúc từ Đại học Lusíada de Lisboa, nơi ông từng thực hành giảng dạy cho nhiều studio thiết kế từ năm 1997 đến năm 2010. Với bề dày kinh nghiệm trong nghề trải rộng khắp Châu u, Bắc Phi, Trung Đông và Tây Phi, Marco đồng thời là một nghệ sĩ và nhà sáng tác luận, với nhiều tác phẩm được triển lãm trên toàn thế giới.

bottom of page