VMARK
TUẦN LỄ THIẾT KẾ
NỘI THẤT VIỆT NAM 
2020

Tổ chức bởi

VMARK VIETNAM DESIGN HUB

HIỆP HỘI THIẾT KÊ . TPHCM | VIETNAM

Ngày chính thức của sự kiện sẽ được cập nhật.

 
    VMARK    
VIETNAM
INTERIOR
DESIGN
EXHIBITION
-
Triển Lãm
Thiết Kế 
Nội Thất 
    VMARK    
VIETNAM
INTERIOR
DESIGN
AWARDS
-
Giải Thưởng Thiết Kế 
Nội Thất Việt Nam
 
GALA Award Ceremony
    VMARK    
VIETNAM
INTERIOR
DESIGN
SUMMIT
-
Diễn Đàn
Thiết Kế Nội Thất
Việt Nam 
​SỨ MỆNH
MỤC TIÊU

HỆ THỐNG VMARK

VMARK AWARD.png
VMARK WEEK.png

GIẢI THƯỞNG VMARK

BAN GIÁM KHẢO

 

SPECIAL THANKS TO 

VMARK SPONSORS 2020

sponsor2020_sponsor.png
 

LIÊN LẠC

Chúng tôi muốn nghe từ bạn

+ 84 28 3636 8449

+909 999 906

Find us on Facebook

Find us on Linkedin

VMARK INTERIOR DESIGN WEEK

VDAS DESIGN ASSOCIATION HCMC | VIETNAM

The Prince Office Tower, Fl. 04, U. 04.48

17-19 Nguyen Van Troi, W. 14, D. Phu Nhuan, Hochiminh City, Vietnam

T. 028.36368449 - 0909.999906

E. info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn