Register | Đăng ký tham dự
Tution fee 1,000,000VND | Học phí tham gia 1,000,000VND / HV
( Free tickets for VDAS Members & Students  
Tham dự miễn phí dành cho Hội viên VDAS và Sinh viên thiết kế )
arrow&v
arrow&v
Register option | đăng ký tham gia:
Payment option | hình thức thanh toán:
Tải thẻ sinh viên
Upload supported file (Max 15MB)

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK | VMARK DESIGN AWARDS

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu St, D. 3 - Hochiminh City, Vietnam

T. 028. 3636 8449 - M. 0909 999 906

E.  info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn