logo.png
text.png

   APPLICATION FORM | NỘP BÀI   

Để tránh các trường hợp nghẽn mạng, các nhà thiết kế vui lòng gửi bài dự thi cùng với các nội dung yêu cầu bên dưới qua email: info@vietnamdesign.org.vn 

----

(To avoid network congestion, please send your entries with the required content below via email: info@vietnamdesign.org.vn)

arrow&v
arrow&v

PLEASE SUBMIT PROJECT'S COLLECTION FOLLOWING AS BELOW | VUI LÒNG NỘP FILE  ĐÚNG THỂ LOẠI DỰ THI, THEO CÁC YÊU CẦU BÊN DƯỚI :

Thiết kế phông kỹ thuật số | Digital Background (lưu ý 1 bộ collection gồm tối thiếu 3 file ảnh thiết kế, bạn có thể chọn lựa nộp nhiều bộ collection cùng lúc, nếu nhiều hơn 3 collection, vui lòng nộp link google drive hay dropbox...):

Bộ Collection 1 (PDF, max 5MB)
Bộ Collection 2 (PDF, max 5MB)
Bộ Collection 3 (PDF, max 5MB)

Thiết kế ứng dụng sản phẩm thương hiệu | Branding design: (bạn có thể chọn lựa nộp nhiều collection cùng lúc, nếu nhiều hơn 3 collection, vui lòng nộp link google drive hay dropbox...):

Bộ Collection 1 (PDF, max 5MB)
Bộ Collection 2 (PDF, max 5MB)
Bộ Collection 3 (PDF, max 5MB)

Mô tả & giới thiệu về ý tưởng thiết kế dự án | Description of the concept & design process