GUEST REGISTRATION
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Ticket 2,000,000VND 

Early-bird ticket (saved 20%) | Đặt vé trước 30/11, giảm 20% 

Khách vãng lai |

Non-member

Hội viên | Member ITPC/VDAS

Payment option | Cách thanh toán

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

The Prince Office Tower, Fl. 04, U. 04.48

17-19 Nguyen Van Troi, W. 14, D. Phu Nhuan - Hochiminh City, Vietnam

T. 028. 3636 8449 - M. 0909 999 906

E.  info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn