GUEST REGISTRATION
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

VENUE / ĐỊA ĐIỂM : 

 

LA VELA Saigon Hotel

280 Nam Ky Khoi Nghia Str., W. 8, D. 3, HCMC 

(At the corner of NKKN & Ly Chinh Thang Str.)

www.lavelasaigon.com

TIME / THỜI GIAN:

Friday, 08th / January / 2021 | from 8:00AM - 12:00PM

 

Entrance Ticket 1,400,000 VND  / pax

VDAS Member 800,000 VND / pax

For Designers - only 500,000 VND / pax

 

Khách vãng lai |

Non-member

Hội viên | Member ITPC/VDAS

Payment option | Cách thanh toán

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK | VMARK DESIGN AWARDS

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

273 Dien Bien Phu St, D. 3 - Hochiminh City, Vietnam

T. 028. 3636 8449 - M. 0909 999 906

E.  info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn