6c65ef34aa016a5f3310.jpg
GUEST REGISTRATION
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
arrow&v

VENUE / ĐỊA ĐIỂM : 

Sheraton Saigon Hotel

88 Dong Khoi street, Dist 1, HCMC 

 

TIME / THỜI GIAN:

Friday, Jun 3rd  2022 | from 8:30AM - 12:00PM

Free ticket for VDAS Member. 

For non-Member:

* Entrance Ticket: 1,400,000 VND /pax

* For Designers: only 1,000,000 VND/pax

Khách vãng lai |

Non-member

Hội viên | Member VDAS

Payment option | Cách thanh toán