Mr. Hồ Tấn Dương

Phó Chủ Tịch

VDAS Hiệp Hội Thiết Kế

HCMC, Việt Nam

Mrs. Trần Ngọc Danh

​Nhà sáng lập

Giám đốc điều hành

VMARK VIETNAM DESIGN HUB

- Hiệp Hội Thiết Kế VDAS

VMARK Tuần lễ Thiết Kế

VMARK Giải Thưởng Thiết Kế

VMARK INTERIOR DESIGN WEEK

VDAS DESIGN ASSOCIATION HCMC | VIETNAM

The Prince Office Tower, Fl. 04, U. 04.48

17-19 Nguyen Van Troi, W. 14, D. Phu Nhuan, Hochiminh City, Vietnam

T. 028.36368449 - 0909.999906

E. info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn