Mr. Hồ Tấn Dương

Chủ Tịch

Hiệp Hội Thiết Kế VDAS

TP.HCM - Việt Nam

Mrs. Trần Ngọc Danh

Phó Chủ Tịch

Hiệp Hội Thiết Kế VDAS

TP.HCM - Việt Nam

​Nhà sáng lập, CEO

VMARK VIETNAM DESIGN HUB

VMARK Tuần lễ Thiết Kế VN

VMARK Giải Thưởng Thiết Kế VN

VMARK INTERIOR DESIGN WEEK

VDAS DESIGN ASSOCIATION HCMC | VIETNAM

The Prince Office Tower, Fl. 04, U. 04.48

17-19 Nguyen Van Troi, W. 14, D. Phu Nhuan, Hochiminh City, Vietnam

T. 028.36368449 - 0909.999906

E. info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn