z3568205811689_6c664fd06516e98ce1a629200ec95d0b.jpg

CONTACT US IF YOU WANT TO BE THE SPONSOR OF NETWOKING 4

There are two sponsorships | Có 2 nội dung tham gia tài trợ:

1.  Full Package (70.000.000VND)  | Đầy đủ các quyền lợi sau đây: 

  • PROVIDED A QUALITY GUEST LIST 

      Được cung cấp list khách hàng tham dự chất lượng.

  • SPACE TO DISPLAY CATALOGUE AND SAMPLE PRODUCT

       Không gian trưng bày catalog và các sản phẩm mẫu, vv của nhà tài trợ 

  • LOGO APPEARS ON BACKDROP, BANNER, AND STANDEE

       Logo xuất hiện trên backdrop, banner và standee. 

2. Logo Only (3.000.000VND) | Chỉ có logo trên banner, backdrop và standee

Please refer to the items before register to attend 

Xin vui lòng cung cấp đúng nhu cầu vào các nội dung bên dưới:

​Business Information:

arrow&v

Thanks for registering to our event. See you there!