top of page

Ms. HOA NGUYEN

General Director

ADP Group

Ms. Hoa joined ADP in 2013 as Sales & Marketing Director then became the Hanoi Branch Director cum Vice General Director in 2015. She is the key person to take responsibility for ADP Business Growth. After 8 years, with her profound dedication, ADP’s revenue has significantly increased from VND90 billion in 2013 to VND450 billion in 2020. Ms. Hoa is also one of the founders of Space.s, a member of ADP Group that well responds to the demand of clients in Industrial Zones. After 14 years leading ADP Group, the Founders decided to have Ms. Hoa as the partner and the new CEO to refresh the company and open a new chapter of the company's development.

As considering humans is the important key that leads to success, Ms. Hoa Being has made a great investment to develop the ADP human resource. With her inspirational leadership, Ms. Hoa has successfully strengthened the staff's connection with the power of trust that helps the company keep thriving even amid the pandemic.

Ms. Hoa Nguyen - Giám đốc Điều hành ADP Group.

Gia nhập ADP vào năm 2013 với vai trò Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, sau gần 11 năm đồng hành, Ms. Hoa Nguyen đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của ADP Group, giúp doanh thu của ADP đã tăng đáng kể từ 90 tỷ đồng vào năm 2013 lên 450 tỷ đồng vào năm 2020.

“Con người” luôn là yếu tố được Ms. Hoa ưu tiên và đặt lên hàng đầu, chị Hoa đã thành công trong việc củng cố mối kết nối giữa nhân viên với sự tin tưởng, giúp công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngay cả trong thời điểm đại dịch. Chị cũng là một trong những người sáng lập Space.s, thành viên của Tập đoàn ADP. Đây chính là thương hiệu hàng đầu đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng tại các Khu công nghiệp.

bottom of page