Thanks for your early bird register to Vmark Vietnam Award 2022!

Please finish your participation fee following details below:

  • Beneficiary: CONG TY PHAT TRIEN THIET KE VIET NAM

  • Account No:  3 5 4 6 0 1 7

  • At ACB bank – Phu Tho brand

  • Or fast transfer to wallets: momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(Please note your info while transfer)

Cám ơn Bạn đã đăng ký tham gia sớm | Giải thưởng thiết kế Vmark 2022!

Bạn vui lòng hoàn tất lệ phí theo thông tin bên dưới:

  • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ VIỆT NAM

  • Tài khoản số:  3 5 4 6 0 1 7

  • Tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Phú Thọ

  • Hay thanh toán nhanh qua ví momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(lưu ý xin ghi rõ nội dung khi thanh toán)