top of page

Cám ơn Bạn đã đăng ký tham dự Hội nghị Summit | Award Gala Party

Thank you for signing up for the Summit | Award Gala Party

Nếu Bạn đánh giá các hoạt động của chúng tôi hỗ trợ tốt cho cộng đồng các Nhà thiết kế, các KTS, các DN liên quan… xin mời Bạn đăng ký tham gia hội viên vào Hiệp Hội Thiết Kế VDAS để cùng hoạt động với chúng tôi nhiều hơn.

If you evaluate our activities to strongly support the community of Designers, Architects, Enterprise & Deveplopers,... please register to join the VDAS Design Association to work with us more.

Tham khảo các quyền lợi khi tham gia | Refer to the benefits when participating:

https://www.vietnamdesignweek.org/member-benefits?lang=vi

Link đăng ký online | online register:

 

 

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bạn đến các chương trình của VMARK và Hiệp Hội Thiết Kế VDAS. Nếu có thắc mắc hay cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email info@vietnamdesign.org.vn hay số điện thoại: 0867451671 .

Once again, thank you for your interest in the programs & events of VMARK and VDAS Design Association. If you have any questions, please contact us via email info@vietnamdesign.org.vn or phone: 0867451671.

bottom of page