top of page
Screen Shot 2022-08-01 at 20.10 1.png

Thanks for your booking to Vmark Gala Ceremony & Year end Party 2021

Please pay your ticket following details below:

  • Beneficiary: CONG TY PHAT TRIEN THIET KE VIET NAM

  • Account No:  3 5 4 6 0 1 7 At ACB bank – Phu Tho brand

  • Or fast transfer to wallets: momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(Please note your info while transfer)

Cám ơn Bạn đã đăng ký tham gia tiệc Vmark Gala & Year end Party 2021

Bạn vui lòng hoàn tất lệ phí mua vé theo thông tin bên dưới:

  • CÔNG TY PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ VIỆT NAM

  • Tài khoản số:  3 5 4 6 0 1 7 Tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Phú Thọ

  • Hay thanh toán nhanh qua ví momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(lưu ý xin ghi rõ nội dung khi thanh toán)

If you have any questions, please contact us following below:

Nếu có các thắc mắc hay cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ: 

Vdas@vietnamdesign.org / phone: 0916 532 783

Thank you !

bottom of page