top of page

APPLICATION FORM
(For Design Concept only)

arrow&v
arrow&v
Please choose one | Vui lòng chọn khi tham gia:

Submit 3D design drawing | nộp các bản thiết kế phối cảnh render 3D

Project album | Bảng vẽ phối cảnh (PDF format)

Submit video clip | nộp video clip của dự án (optional)

Submit design concept | nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Description & drawing | thuyết minh (PDF format)
bottom of page