TUẦN LỄ THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM VMARK 2020

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THIẾT KẾ NỘI THẤT VMARK 2020

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM VMARK 2020

TRIỂN LÃM THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM VMARK 2020 

______________

VDAS DESIGN ASSOCIATION, HCMC VIETNAM

Tòa nhà Prince Office , tầng 04, U. 4.48

17-19 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Phú Nhuận, HCM City, Vietnam

T. 028.36368449 | 0909.999906

E.  info@vietnamdesign.org.vn | W.  vietnamdesignweek.org

 

Liên hệ qua form:

VMARK INTERIOR DESIGN WEEK

VDAS DESIGN ASSOCIATION HCMC | VIETNAM

The Prince Office Tower, Fl. 04, U. 04.48

17-19 Nguyen Van Troi, W. 14, D. Phu Nhuan, Hochiminh City, Vietnam

T. 028.36368449 - 0909.999906

E. info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn