APPLICATION FORM
(For Completed Professional Projects in Vietnam)

If you haven't prepared your documents yet to Vmark Award 20022, you can register "early bird" to participate here | Nếu các bạn chưa kịp chuẩn bị hồ sơ để nộp bài tham gia giải thưởng Vmark 2022, các bạn có thể đăng ký tham gia sớm "early bird" tại đây

arrow&v
Choose which group you belong to:

Submit your profile & portfolio | nộp hồ sơ giới thiệu về DN & cá nhân

Profile & portfolio | giới thiệu (PDF format)

Submit completed project album | nộp album dự án đã hoàn thành

Project album | Nộp album dự án (PDF format)

Submit design concept | nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Additional drawing | Thiết kế ý tưởng (PDF format)